Gübre Endüstrisi

GEOMEC

Gübre Endüstrisi

Bitkisel üretimde verimliliği arttırmanın yolu, tarımsal girdilerin arttırılmasıdır.Tarım sektöründe birim alandaki üretime katkısı bakımından gübre üretimi, açlıkla mücadele ve dengeli beslenmeyi sağlayan önemli bir sanayi koludur.

Kimyevi gübreler, verim artırıcı girdilerden olup tarımsal ürün maliyetlerinde, % 10-15 paya sahip olmakla birlikte ürün verimliliğini, % 50 artırmaktadırlar.

Kimyasal gübre sanayi, 1840 yılında mineral bitki besleme görüşünün ve yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesi sonucunda doğmuştur.

Azotlu, fosfatlı ve potaslı gübreler olarak bilinen Amonyum Nitrat, Amonyum Sülfat, Üre, Triple, Süper Fosfat, Di Amonyum Fosfat, Potasyum Sülfat, Potasyum Nitrat ve çeşitli Kompoze gübreler yanında susuz Amonyak ve azotlu gübre çözeltileri gübrelemede kullanılmaktadır.

Gübre sanayi ürünleri; gübreler ve gübre hammaddeleri ile ara maddeler olarak gruplandırılmaktadır.  Gübre tesisleri, sermaye yoğun ve büyük ölçekli entegre tesislerdir.

GEOMEC MÜHENDİSLİK Gübre Endüstrisinin yeni yatırım ve modernizasyon projelerinde gereksinimlerin belirlenerek, sorunsuz ve verimli çalışan proseslerin oluşturulmasında orta ve büyük ölçekli projelerde sorumluluk almaktadır.

Çözümlerimiz:

• Proses Tank, Reaktör ve Kolonlar
• Isı Değiştiriciler ve Kondenserler
• Evaporasyon ve Kristalizasyon
• Granülasyon
• Kurutma ve Soğutma
• Ürün Taşıma Sistemleri
• Elektrik ve Proses Otomasyonu
• Test ve Devreye Alma

  • Vakıf Mh. Ada Cd. No: 926/B Akyazı / SAKARYA T: +90 264 468 70 40 / F: +90 264 468 70 20 info@geomec.com.tr